​​​​​​​​​​​​​​PRIVACY VERKLARING
Benoitlabreche.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS
Benoît Labrèche, Labreche (KVK-nummer: 30207815) Andoorn 25,3723TL, Bilthoven labreche@kpnmail.nl/benoit.labreche@gmail.com
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Benoitlabreche.com verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor en achternaam
E-mailadres en telefoonnummer
IP-adres en overige verstrekte adresgegevens
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Benoitlabreche.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om je te kunnen e-mailen na het ontvangen van een bericht via het contactformulier
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Benoitlabreche.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Benoitlabreche.com verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onsdan verwijderen wij deze informatie.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Benoitlabreche.com is onderdeel van Adobe Portfolio. Adobe Portfolio gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen zij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. 
VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op de uitvoering van een overeenkomst met jou.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Benoitlabreche.com. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Benoitlabreche.com is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Benoitlabreche.com raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Benoitlabreche.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Back to Top